Workshop/Seminarium

Supplier relationship management

En tvådagars workshop i hur du blir framgångsrik tack vare dina leverantörer.

Leanspel/-träning

En halv till två dagars workshop med ett eller flera leanspel (t.ex. det klassiska DUPLO/LEGO-baserade ”The Buckingham Game”) kombinerat med diskussion kring hur ni implementerar ”Lean-tänket” i er organisation.