Organisationsanalys

En analys/genomlysning av nuläge och identifiering av problem och möjliga förbättringar. Kan göras på hela företaget, inom ett begränsat område eller en process.