Förändringsstöd

De förbättringsförslag som kunden väljer att gå vidare med genomförs lämpligen i projektform. iMaker kan ta ansvar och driva införandet som projektledare alternativ stötta en intern projektledare genom facilitering och coachning.