Din personliga affärsplan – Business Model You

Business Model You® handlar om att bygga en affärsmodell kring sina personliga egenskaper, erfarenheter, intressen och egna förutsättningar. Metoden baserar sig på Business Model Generation®; en liknande canvasteknik som används i Lean Business Planning.

Lars Lundberg är utbildad i Masterclass att hålla seminarier och workshops i BMY.