Affärsplanearbete – Lean Business Planning

Lean Business är en ny metod för att leda och utveckla lönsamma tillväxtföretag. Metoden kombinerar ”Lean Startup” med moderna metoder för affärsmodellering.

Baserat på en planeringsprocess i tio steg tar du fram ett dynamiskt ”dashboard” som du använder löpande i ledningsgrupp och styrelse för att styra på mål, aktiviteter, risk och prognos.

Metoden stöds av programvaran ”Lean Business Developer” och certifierade rådgivare. Lars Lundberg är certifierad rådgivare i Lean Business.